Groep Weerwerk wordt lid van The Shift | Weerwerk

Groep Weerwerk maakt the shift!

 

Groep Weerwerk is recent lid geworden van The Shift. In dat sterk groeiende netwerk werken bedrijven en sociale organisaties samen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. The Shift brengt bedrijven en organisaties met elkaar in contact, maar doet veel meer dan dat.

Ze zet ook concrete samenwerkingen op en beloont die samenwerking elk jaar met prijzen. Zo is ze mee de motor achter de ‘Green Deals’ van de Vlaamse overheid, waarbinnen bedrijven en organisaties uit één sector samen doelstellingen nastreven (Green Deal Circulair Bouwen, Green Deal Circulair Aankopen, Green Deal Duurzame stedelijke logistiek,…).

The Shift was ook mee inspirator van de ‘Sign for my future’ campagne.

Terug