ESF | Weerwerk

Weerwerk vzw en Tot uw dienst vzw krijgen steun van het ESF voor volgende projecten

Onze projecten vzw tot uw dienst

 

Tender Tijdelijke werkervaring:

Bemiddeling en begeleiding van werkzoekenden naar een duurzame tewerkstelling. De nadruk ligt op werkervaring. Een TWE traject is individueel op maat en loopt over een periode van maximum 2 jaar. Tot Uw Dienstvzw is uitvoerder voor TWE trajecten in de regio Roeselare en Tielt.  

Tender Intensief Werkplekleren:

Begeleiding van langdurig werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt naar een duurzame tewerkstelling in het NEC via de verschillende instrumenten van werkplekleren. Tot Uw Dienstvzw is uitvoerder van TIW trajecten in de regio Roeselare en Tielt.  

RSL4WORK:

RSL4WORK richt zich op personen die een inburgeringstraject volgen. De focus van RSL4WORK ligt op inburgeraars met een professioneel perspectief die omwille van een combinatie van taal-en welzijnsfactoren de stap naar werk (nog) niet op eigen kracht kunnen overbruggen. Tot Uw Dienstvzw is uitvoerder van dergelijke trajecten in de regio Roeselare.

bedrag goedgekeurde financiële steun

Bijdrage ESF : 52870,81

Bijdrage VCF : 52870,81

Onze projecten vzw Weerwerk

Jumpstart

Het project "JUMPSTART" wil cliënten begeleiden die te maken hebben met een (ex-) verslavingsproblematiek. Met dit project willen we een nieuwe vorm van samenwerking ontwikkelen, dat een meer gespecialiseerde aanpak biedt aan personen met een verslavingsproblematiek. Het partnerschap   AC ’t Lokaal, ADIC, Dagcentrum De Sleutel en WeerWerk Activering (die promotor is vanhetproject), heeft een doorgewinterde expertise op vlak van begeleiden van maatschappelijk kwetsbare groepen. Elk van de deelnemende organisaties heeft een specifieke aanpak, waarbij we evenveel gelijkenissen zien als verschillen. Om onze specialismes efficiënt te kunnen inzetten, zoeken we dus naar een nieuwe vorm van samenwerken waarin we deelnemers de gewenste begeleiding kunnen bieden op het juiste moment in hun traject. Uiteraard zullen, eens voor een deelnemer met werkloosheidsuitkering een traject naar werk in het vizier komt, de nodige contacten worden gelegd met VDAB / GTB . Daar zal men de vruchten kunnen plukken van een goed voorbereide cliënt, die doelgericht kan starten. Deze mensen worden niet alleen begeleid worden een tewerkstelling maar er wordt ook gewerkt aan de randvoorwaarden. De meerwaarde van het project is dat er een supported employment coach wordt aangesteld die als casemanager de rode draad van de begeleiding zal opvolgen. Er is een sterke methodologische kennis en expertise aanwezig bij het partnerschap die individueel op maat afgestemd kan worden dankzij een brede waaier aan achterliggende begeleidingstools.  

 

doel- en resultatenomschrijving

Het streefdoel is om 15 % van de deelnemers aan het einde van het project te laten doorstromen naar opleiding of tewerkstelling  

 

bedrag goedgekeurde financiële steun

Bijdrage ESF € 91.449,33

Bijdrage VCF € 91.449,33

 

 

 

IN-GROEI

Dit project richt zich naar werkzoekenden die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden en waar nog een kloof te overbruggen is naar de arbeidsmarkt. De deelnemers worden enerzijds toegeleid via reguliere begeleidingsdiensten, maar ook via outreachend werken. Het bereik is 140 deelnemers gedurende de 19 projectmaanden. Het project omvat een intensieve begeleiding met verschillende pijlers: intensieve individuele begeleiding door een trajectbegeleider /casemanager, inzet op een activerende werkvloer, empowerend groepswerk en een arbeidsgericht profielonderzoek. Voor elke deelnemer wordt binnen dit aanbod een persoonlijk traject uitgestippeld. Maatwerk is dus de regel. Het beoogde doel is een stijgende toeleiding van werkzoekenden in een maatschappelijk kwetsbare positie naar een betalende tewerkstelling of een opleiding erkend door VDAB of onderwijsinstelling. De promotor van het project is OCMW Gent, de partners zijn Job&Co vzw en Weerwerk vzw.  

 
doel- en resultatenomschrijving

Het streefdoel is om 15 % van de deelnemers aan het einde van het project te laten doorstromen naar opleiding of tewerkstelling

 

bedrag goedgekeurde financiële steun

Bijdrage ESF € 217.914,99

Bijdrage VCF € 217.914,99    

Samenwerkingen

Weerwerk in Antwerpen, Gent en Roeselare

Klik op een van onze afdelingen en ontdek hoe onze werknemers u kunnen helpen.