ESF | Weerwerk

Weerwerk vzw en Weerkracht vzw krijgen steun van het ESF en WSE voor volgende projecten

combilogobleke-achtergrond-combi-esf-en-wse.png

Onze projecten vzw Weerwerk en vzw Weerkracht

 
 

 

Een warme start met Jumpstart 2.0 (met einddatum 31/12/2023)

Concreet willen we in samenwerking komen tot een meer aanklampende en doorstroomgericht aanpak - Per kalenderjaar gaan we samen met alle partners 40 trajecten realiseren vanaf het punt van aanmelding tot en met drie maanden opvolging na afronding van het traject. Samen zien we werk als middel tot een actieve maatschappelijke participatie. In al zijn vormen zoals arbeidszorg, stage, vrijwilligerswerk, opleiding, maatwerk of regulier werk. Als het maar een duurzame vorm van arbeid is!

De methodiek maakt gebruik van o.m. vindplaatsgericht werken dmv workshops ter plekke bij de partner, van individuele intakemomenten op de ‘vindplaatsen’, Jumpstart module (2.O). - Een intensief proces met een concreet realistisch en haalbaar P.O.P als resultaat.

Weerwerk is promotor van dit project, Weerkracht is partner evenals De Sleutel, Adic, en Wonen Min.

bedrag goedgekeurde financiële steun

Bijdrage ESF : € 224812,00

Bijdrage VCF (Vlaams Cofinancieringsfonds): € 224812,00

Bijdrage stad Antwerpen: € 70012,97

 

Code IK’s

Loopbaanvaardigheden. Reflectie, sturing, exploratie, netwerken. Voor ons publiek een echte ver-van-mijn-bed-show. Wij werken met diegenen die al lang geloven geen keuzes meer te hebben. Die al zo lang geen aandacht meer hadden voor de gehele wereld, dat ze ook zichzelf niet meer tegenkwamen. Met hen gaan we terug op zoek naar de eigen capaciteiten. Niet door moeilijke gesprekken of uitgebreide oefeningen, maar door te werken. We experimenteren op de werkvloer, starten terug met kijken naar zichzelf. Om langzaam maar zeker die code van het eigen “IK” terug te ontdekken. En tegelijk te schrijven aan een nieuwe code. Eentje die ‘future proof’ moet zijn! Om dit te ondersteunen richten we de blik naar buiten in outreaching, maar gaan we vooral op een aanklampende manier op maat begeleiden. Door ‘werk’ als middel te gebruiken in dit begeleidingsproces, openen we de kans op kleine begeleide succeservaringen, die deze deelnemers zo hard nodig hebben.

Weerwerk is promotor van dit project, Tot uw dienst, Weerkracht en De Sleutel zijn partner.  

bedrag goedgekeurde financiële steun

Bijdrage ESF : € 66707,34

Bijdrage VCF (Vlaams Cofinancieringsfonds): € 66707,34

Bijdrage stad Roeselare: € 30000 

 

Mobiel Arbeidsteam Gent

Mobiel Arbeidsteam Gent gaat actief op zoek naar kwetsbare werkzoekenden en inactieven in de stad. Het team met mobiele arbeidsbegeleiders bereikt deelnemers door samenwerking met een breed netwerk aan toeleidende organisaties en aanwezigheid op verschillende vindplaatsen in de stad. De arbeidsbegeleiding is outreachend - vanuit de leefwereld van de betrokkene, intensief en aanklampend. Werken welzijnsvragen worden in verwevenheid aangepakt. Aanvullend op de individuele begeleiding voorziet het project ondersteunende werkgerelateerde modules, taalcoaching en -ondersteuning, onderwijs- en opleidingsbemiddeling, arbeidsmarktoriëntatie en competentiescreening. Er worden ook gerichte acties opgezet om werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact brengen. Het Mobiel Arbeidsteam is een netwerkorganisatie met 10 actieve partners, die allen eigen expertise en netwerk binnenbrengen. Mobiel Arbeidsteam Gent wil 1500 personen bereiken en 920 deelnemers meenemen in een intensief begeleidingstraject naar werk.

Weerwerk en Weerkracht zijn partner in dit project.  

bedrag goedgekeurde financiële steun

Bijdrage ESF : € 1891589

Bijdrage VCF (Vlaams Cofinancieringsfonds): € 1891589

Bijdrage stad Gent: € 945794,75

IN-GROEI

Dit project richt zich naar werkzoekenden die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden en waar nog een kloof te overbruggen is naar de arbeidsmarkt. De deelnemers worden enerzijds toegeleid via reguliere begeleidingsdiensten, maar ook via outreachend werken. Het bereik is 140 deelnemers gedurende de 19 projectmaanden. Het project omvat een intensieve begeleiding met verschillende pijlers: intensieve individuele begeleiding door een trajectbegeleider /casemanager, inzet op een activerende werkvloer, empowerend groepswerk en een arbeidsgericht profielonderzoek. Voor elke deelnemer wordt binnen dit aanbod een persoonlijk traject uitgestippeld. Maatwerk is dus de regel. Het beoogde doel is een stijgende toeleiding van werkzoekenden in een maatschappelijk kwetsbare positie naar een betalende tewerkstelling of een opleiding erkend door VDAB of onderwijsinstelling.

De promotor van het project is OCMW Gent, de partners zijn Job&Co vzw en Weerwerk vzw.  

 doel- en resultatenomschrijving

Het streefdoel is om 15 % van de deelnemers aan het einde van het project te laten doorstromen naar opleiding of tewerkstelling

bedrag goedgekeurde financiële steun

Bijdrage ESF € 217.914,99

Bijdrage VCF € 217.914,99    

Doorstroom Sociale Economie:

Maatwerkbedrijven en LDE-initiatieven worden verwacht maximaal in te zetten op doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.

Vzw Tot Uw Dienst  biedt een kwalitatieve begeleiding om samen met de kandidaat-doorstromer een brug te maken tussen de huidige job en een nieuwe uitdaging. We vertrekken vanuit een krachtgerichte en empowerende benadering. We zien in iedere kandidaat-doorstromer de capaciteit tot leren, groeien en veranderen. We stimuleren de kandidaat-doorstromer in doelgericht werken aan zijn toekomst, in het versterken van zijn vermogen tot zelfreflectie. 
We bieden gemiddeld 140 uur begeleiding aan en werken binnen alle fases van het doorstroom-traject op maat van de kandidaat-doorstromer.   We vertrekken vanuit het POP van het maat-werkbedrijf/LDE-initiatief. Meer info in deze folder.

Tender Tijdelijke werkervaring:

Bemiddeling en begeleiding van werkzoekenden naar een duurzame tewerkstelling. De nadruk ligt op werkervaring. Een TWE traject is individueel op maat en loopt over een periode van maximum 2 jaar. Tot Uw Dienstvzw is uitvoerder voor TWE trajecten in de regio Roeselare en Tielt.  

RSL4WORK tot eind 2019:

RSL4WORK richt zich op personen die een inburgeringstraject volgen. De focus van RSL4WORK ligt op inburgeraars met een professioneel perspectief die omwille van een combinatie van taal-en welzijnsfactoren de stap naar werk (nog) niet op eigen kracht kunnen overbruggen. Tot Uw Dienstvzw is uitvoerder van dergelijke trajecten in de regio Roeselare.

bedrag goedgekeurde financiële steun

Bijdrage ESF : 52870,81

Bijdrage VCF : 52870,81


 

Afgelopen projecten

 

Turn&Tex - Circulaire Hub Textiel Midden-West-Vlaanderen

Weerwerk wil in Midden-West-Vlaanderen een hub creëren die reguliere en sociale economie samen laat werken aan circulaire textieloplossingen. Deze hub brengt in beide sectoren een dynamiek op gang die leidt tot nieuwe technologieën, producten en verdienmodellen. Nu al hebben we een stevige basis aan partners uit de sociale én reguliere economie die gemotiveerd zijn om de hub op te starten, wat illustreert dat hier duidelijk vraag naar is.

ESF goedgekeurd bij aanvraag / ESF approved on request: 
€6 000.00
VCF goedgekeurd op aanvraag / VCF approved on request: 
€0.00
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag / Other financing approved on request: 
€9 000.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag / Total eligible costs approved on request: 
€15 000.00
 

IN-GROEI

Dit project richt zich naar werkzoekenden die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden en waar nog een kloof te overbruggen is naar de arbeidsmarkt. De deelnemers worden enerzijds toegeleid via reguliere begeleidingsdiensten, maar ook via outreachend werken. Het bereik is 140 deelnemers gedurende de 19 projectmaanden. Het project omvat een intensieve begeleiding met verschillende pijlers: intensieve individuele begeleiding door een trajectbegeleider /casemanager, inzet op een activerende werkvloer, empowerend groepswerk en een arbeidsgericht profielonderzoek. Voor elke deelnemer wordt binnen dit aanbod een persoonlijk traject uitgestippeld. Maatwerk is dus de regel. Het beoogde doel is een stijgende toeleiding van werkzoekenden in een maatschappelijk kwetsbare positie naar een betalende tewerkstelling of een opleiding erkend door VDAB of onderwijsinstelling.

De promotor van het project is OCMW Gent, de partners zijn Job&Co vzw en Weerwerk vzw.  

 doel- en resultatenomschrijving

Het streefdoel is om 15 % van de deelnemers aan het einde van het project te laten doorstromen naar opleiding of tewerkstelling

bedrag goedgekeurde financiële steun

Bijdrage ESF € 217.914,99

Bijdrage VCF € 217.914,99    

 

Tender Tijdelijke werkervaring:

Bemiddeling en begeleiding van werkzoekenden naar een duurzame tewerkstelling. De nadruk ligt op werkervaring. Een TWE traject is individueel op maat en loopt over een periode van maximum 2 jaar. Tot Uw Dienstvzw is uitvoerder voor TWE trajecten in de regio Roeselare en Tielt.  

RSL4WORK tot eind 2019:

RSL4WORK richt zich op personen die een inburgeringstraject volgen. De focus van RSL4WORK ligt op inburgeraars met een professioneel perspectief die omwille van een combinatie van taal-en welzijnsfactoren de stap naar werk (nog) niet op eigen kracht kunnen overbruggen. Tot Uw Dienstvzw is uitvoerder van dergelijke trajecten in de regio Roeselare.

bedrag goedgekeurde financiële steun

Bijdrage ESF : 52870,81

Bijdrage VCF : 52870,81

Samenwerkingen

Weerwerk in Antwerpen, Gent en Roeselare

Klik op een van onze afdelingen en ontdek hoe onze werknemers u kunnen helpen.