Over groep Weerwerk | Weerwerk

Groep Weerwerk zet in op mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt

We coachen hen weer naar werk. Weerwerk weet dat kansen geven werkt.

Groep Weerwerk: 2 vzw's actief in 3 regio's onder 1 naam

Groep Weerwerk is anno 2023 operationeel in Antwerpen, Gent en Roeselare en is het partnerschap tussen Weerwerk vzw en Weerkracht vzw.

Respectievelijk sterk in maatwerk, lokale diensteneconomie en professionele activering, opleiding en coaching.

Waarom 'Weerwerk'?

In de naam 'Weerwerk' schuilt een van de doelstellingen van onze organisatie: mensen weer aan het werk brengen. Wie ‘weer werkt' heeft een tijdje professioneel stilgestaan, maar is dankzij een goed begeleid traject opnieuw in gang geschoten.
De naam 'Weerwerk' verwijst ook naar de tegenstand waarop heel wat werknemers botsen. Door hun grotere afstand tot de arbeidsmarkt moeten ze zich ook goed verweren. De organisatie kan hen helpen om weerwerk te bieden.
We bieden dat werk aan door het zelf te organiseren of door het uit te voeren samen met andere organisaties. We streven altijd naar een dienstverlening die open en betrokken is.

Voor ons is niet alleen wat we doen belangrijk, minstens even belangrijk is de manier waarop we het doen.

We zijn gegroeid uit De Sleutel en Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald.

Wie is wie?

Onze actieve omkaderingsmedewerkers kan je terugvinden op ons organigram en contactpersonen per afdeling hier.


 

Weerwerk in Antwerpen, Gent en Roeselare

Klik op een van onze afdelingen en ontdek hoe onze werknemers u kunnen helpen.