Groep Weerwerk van 4 naar 2 | Weerwerk

Groep Weerwerk van 4 naar 2

Sinds 1 juli bundelt Groep Weerwerk zijn activiteiten onder 2 organisaties in plaats van 4. Weerwerk groepeert al onze operationele diensten aan klanten: groendiensten, renovatie, logistieke diensten, zwerfvuil ruimen, buurtdiensten, energiesnoeiers, enzovoort. Weerkracht is onze HR-dienstverlener die ondersteunt voor al uw uitdagingen rond (kortgeschoolde) werknemers. De diensten die we voorheen aanboden vanuit vzw Buurt&Co zijn vanaf nu ingekanteld in Weerwerk, de diensten van vzw Tot uw Dienst zijn overgenomen door Weerkracht. Hiermee draaien we een dichtbeschreven bladzijde van onze rijke geschiedenis om.

Buurt & Co

Buurt&Co ontstond in 2015 in de schoot van zorginstelling Sint-Idesbald in Roeselare als initiatief voor lokale diensteneconomie, om diensten aan te bieden aan gemeenten in Midden-West-Vlaanderen. Nu de lokale diensteneconomie door de Vlaamse overheid wordt afgeschaft per 1 juli 2023 blijven we deze diensten verzekeren vanuit ons maatwerkbedrijf Weerwerk.

Tot uw Dienst

De roots van Tot uw Dienst gaan verder terug met vertakkingen via de dienstencheques en het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) in Roeselare.

Nu dit hoofdstuk wordt afgesloten willen we alle werknemers, bestuurders en supporters van Buurt&Co en Tot uw Dienst bedanken voor hun onvergetelijke inzet om via deze organisaties mensen de kans te bieden te groeien naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt en kwalitatieve diensten te leveren aan veel klanten.

Weerwerk en Weerkracht staan garant om deze rijke erfenis de volgende jaren verder te laten bloeien.

Terug