Kennismaking met het Living Lab Circulaire Economie “Carpet” | Weerwerk

Kennismaking met het Living Lab Circulaire Economie “Carpet”

 

Jaarlijks wordt 1200000 kg textielvloerbekedeling vervangen in België. Doorgaans ingezameld bij het brandbaar afval. Living Lab Carpet wil daar iets aan veranderen. Wij maken hier graag deel van uit.

End-of-Life tapijt wordt doorgaans ingezameld bij het brandbaar materiaal, met een hoge milieu impact en verlies van waardevolle
grondstoffen tot gevolg. De kwaliteit van de ingezamelde tapijten is vaak van dien aard dat hergebruik
mogelijk is, na herstel of een opknapbeurt – reuse, repair, refurbishing. Het doel van deze Living Lab is
de randvoorwaarden voor reuse, repair en refurbishing businessmodellen vast te leggen.

De realisatie van een systemische verandering in een dergelijk ecosysteem is een langdurig en
uitdagend proces waarvoor de verschillende spelers uit de waardeketen(s) moeten samenwerken.
Naast actoren uit de tapijtsector zelf (bedrijven, sectororganisatie, kenniscentrum,
opleidingscentrum) zijn ook maatwerkbedrijven, designers, innovators, sociale economie,
recyclagebedrijven… betrokken in dit Living Lab.

Ons atelier zal in het kader van dit project prototypes produceren van ontwerpen die gemaakt worden door Material Mastery. 


Op de startvergadering waren alvast alle betrokken partijen uit deze Living Lab aanwezig: BaltaBelysse, Centexbel, Cobot, Designregio Kortrijk, Fedustria, IMOG, Material Mastery en wijzelf ook natuurlijk.

vlaio-vlaanderencirculair-klein.png

“VLAIO is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. We stimuleren en
ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Dit doen we in
samenwerking met tal van partners.


VLAIO zet volop in op circulair ondernemen. Daarom kreeg dit project VLAIO steun én middelen van het NextGenerationEU
fonds van de Europese Commissie”

Terug