Onze beleidsverklaring veiligheid | Weerwerk
schermafbeelding-2021-09-16-om-164545.jpg

Beleidsverklaring Veiligheid Groep Weerwerk 

 

Veilig werken is voor Groep Weerwerk een essentiële doelstelling. Alle werknemers en deelnemers in veiligheid laten werken is een integraal onderdeel van ons welzijnsbeleid. Geen welzijn zonder veiligheid. 

In al haar vestigingen en afdelingen wil Groep Weerwerk een veiligheidscultuur actief doen leven. Elke collega moet overtuigd zijn van het belang van veiligheid en hier actief willen aan meewerken. Veiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid waar iedereen individueel zijn bijdrage moet toe leveren. Jouw en mijn veiligheid gaan hand in hand.  

Ook naar klanten en partners toe maken we duidelijk dat we veiligheid in het vaandel dragen. We doen hier geen toegevingen aan op vraag van klanten. 

Veiligheid begint met kennis. We willen dat al onze medewerkers en deelnemers over de nodige kennis beschikken om hun eigen veiligheid en die van anderen te kunnen organiseren. Daartoe informeren we, leiden we op, houden we kennis up to date. 

Anderzijds moet ook de organisatie de nodige kennis verwerven. Dat doen we onder meer via (risico)analyses en het opbouwen van kennis over wet- en regelgeving.  

Kennis zetten we om in concrete preventieve maatregelen en acties op individueel en collectief niveau. De inrichting van onze gebouwen voldoet aan alle veiligheidsnormen en ook op werven passen we actief de veiligheidsregels toe. We investeren in materiële uitrusting om veiligheid te garanderen. 

Groep Weerwerk voorziet voldoende middelen om een goed veiligheidsbeleid te kunnen voeren.

Wanneer er zich veiligheidsincidenten voordoen, zijn we in staat om hier snel en gepast op te reageren. EHBO opgeleiden en vlotte procedures om externe hulp in te roepen zijn altijd bij de hand. We evalueren veiligheidsincidenten achteraf en trekken er lessen uit, zo nodig voor alle afdelingen en regio’s. 

We zorgen dat we over de nodige overlegstructuren beschikken om veiligheid constant tot onderwerp van gesprek te maken: een werkgroep veiligheid in elke regio en het Welzijnsoverleg (CPBW) op groepsniveau. We zorgen ook dat we beschikken over een interne preventie-adviseur en in voldoende mate beroep doen op de externe preventiedienst. We beschikken over een globaal preventieplan en over jaaractieplannen per regio. 

Terug