BUURTSPORT verhuist van Weerwerk naar Arktos | Weerwerk

Buurtsport verhuist van Weerwerk naar Arktos

Op 1 april vindt een warme overdracht plaats van het buurtsportproject van Weerwerk vzw naar Arktos vzw.

Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kwetsbare kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar. Arktos neemt vanaf 1 april 2024 Buurtsport Roeselare officieel over van Weerwerk. Arktos heeft in Roeselare een sterk uitgebouwde werking met verschillende projecten actief op de domeinen vrije tijd, onderwijs en arbeid.

Vijftien jaar lang bood Weerwerk (via Buurt&Co) een succesvolle Buurtsportwerking aan in Roeselare. “We kozen ervoor om Buurtsport over te dragen aan een andere vzw omdat het een buitenbeentje geworden is in onze werking,” aldus Pieter De Gryse, directeur van Weerwerk. “Wij bieden voornamelijk facilitaire diensten zoals groenonderhoud, renovatiediensten, assemblage en textieldiensten. Onze Buurtdiensten blijven we wel verderzetten in Roeselare (folderbedeling, affiches ophangen, evenementen klaarzetten) net als de Energiesnoeiers (gratis energiescans aan huis).”

Buurtsport biedt gratis sport en spel aan op een hele reeks plaatsen in de stad: pleintjes, sporthallen, scholen, … Het brengt activiteiten naar de plaatsen waar kinderen en jongeren zich bevinden, om de drempel te verlagen naar sportbeoefening. Zo zorgt het voor sociale samenhang en kansen voor Roeselarenaren die moeilijker de weg naar de sportclub vinden. Het bereikt jaarlijks 2000 deelnemers.

Buurtsport werkt samen met heel wat partners: 

 • INoa (vroeger gekend als OC St Idesbald)
 • MPI Sterrebos
 • Onze Jeugd
 • De Ring
 • De Mozaïek
 • De Brug
 • straathoekwerk
 • sportdienst Roes
 • Okan
 • Sportraad
 • brugfiguren
 • … 

Weerwerk laat het buurtsportproject na een selectieprocedure met verschillende organisaties over aan Arktos omdat het gelooft in de kracht van het verbinden van de verschillende reeds aanwezige projecten in Roeselare. “Arktos neemt het huidige team van Buurtsport over om hen de kans te geven zich verder te ontplooien. De inhoudelijke werking van Buurtsport blijft ongewijzigd tijdens de overname,” geeft Dean Kenes aan, directeur West-Vlaanderen van Arktos.

Weerwerk en Arktos kijken terug op een waardevolle en constructieve overnameprocedure en danken elkaar voor het wederzijdse vertrouwen.

Davy Verbeure blijft het eerste aanspreekpunt voor Buurtsport Roeselare en is te bereiken via dverbeure@arktos.be

 

foto: Stefaan Beel

“We kozen ervoor om Buurtsport over te dragen aan een andere vzw omdat het een buitenbeentje geworden is in onze werking. Wij bieden voornamelijk facilitaire diensten zoals groenonderhoud, renovatiediensten, assemblage en textieldiensten.”

Pieter De Gryse
Terug